open de Agenda 
De meest gebruikte vraagbaak van Odigia
De 'IKONEN-AGENDA'

De agenda bestaat uit twee kolommen met verschillende evenementen:

linkerkolom: tentoonstellingen, reizen en excursies
rechterkolom: lezingen, cursussen en concerten


Opgaven voor vermelding in de Agenda

De agenda is een succes, staat vol informatie en wordt intensief gebruikt. U kunt alle passende informatie, tips, suggesties, op- en aanmerkingen aan Odigia doorgeven. (Ook als steuntje en stimulans voor de vrijwilligers die dit deel van de site opbouwen en completeren.)

U doet dat met behulp van een overzichtelijk opgaveformulier.

Opgaven graag zo compleet mogelijk met plaatsnaam, exacte locatie, begin- en einddatum, tijd(en). En graag met een link naar een website of mail-adres voor verdere informatie.


Voorbehoud
Odigia is vrij om ingezonden opgaven/teksten al of niet op te nemen en te redigeren op een wijze die passend is in de opzet en het 'totaal' van de Agenda.
Vermelding of niet-vermelding in deze Agenda houdt geen kwalitatief of redactioneel oordeel van de Stichting Odigia in over de inhoud. In de Agenda wordt/staat opgenomen wat Odigia van belang acht voor de ge´nteresseerden in de Ikonenkunst en haar achtergronden, voor zover dat aangeboden of door Odigia zelf elders gevonden is. Odigia is niet verantwoordelijk voor foute opgaven overgenomen uit vermeldingen elders, maar is graag bereid tot correcties en aanvullingen.

 open de Agenda