MANDYLION - "Niet door mensenhanden gemaakte beeltenis van Jezus Christus op de doek"

Russische ikoon
15de eeuw
52 x 41 cm

Reg.Odigia: AIR 000.4208