ANASTASIS - VERLOSSING UIT DE HADES ('Paasikoon')

Russische ikoon
16de eeuw
31 x 26 cm

Reg.Odigia: AIR 000.4333
v/h Coll.IKON-De Wijenburgh - 36