PINKSTEREN - Bijeenkomst van de Apostelen

Russische ikoon (uit de feestdagenrij van een kerk-ikonostase ?)
(Novgorod) omstreeks 1500
77 x 62 cm

Reg.Odigia: AIR 000.6018
v/h Coll.IKON-De Wijenburgh - 28