SIMEON ZEGENT HET CHRISTUSKIND

Russisch
17de eeuw
37.2 x 27.5 cm

Reg.Odigia: AIR 000.9801