De Vrienden van Odigia
 

De Stichting ODIGIA heeft een kring van Vrienden die haar werk van harte steunen. Meer over de Vriendschap met Odigia leest u op deze pagina.

Wie zijn de Vrienden van Odigia?
Waarom zoudt u Vriend van Odigia worden?
Wat biedt Odigia haar Vrienden?
Wat zijn de vriendendonaties?

 
 
 
 

Wie zijn de Vrienden van Odigia?

Dat zijn degenen, voor wie ikonen meer zijn dan een boeiende vorm van hoogwaardige kunst.
Dat zijn allen die geraakt worden door de schoonheid en inhoud van ikonen. Door hun zeggingskracht, die vorm kreeg dankzij de inspiratie en creativiteit van de (overtuigde) ikonenschilder.

Deze ontroering en fascinatie is niet gebonden aan een persoonlijke betrokkenheid bij de religie die de oorsprong van de ikonen is: het christendom in de nog pure orthodoxe vorm.

Want:

 • het is niet nodig boeddhist te zijn voor het bewonderen - het meer dan kunstzinnig beleven - van een prachtig beeld van Boeddha;
 • het is niet nodig Hindi te zijn voor het beleven van de mystieke beeldentaal van het Hindoeïsme;
 • het is niet nodig in Afrika of Azië geboren te zijn om de spanning en vaak esthetische perfectie te voelen van veel etnografische beeldende kunst.
Dus is het ook niet nodig belijdend (orthodox) christelijk te zijn om te genieten van ikonen: de pure vorm van 'religieuze' kunst die ook onze cultuur heeft bepaald.

Inderdaad is bij alle religieus geïnspireerde kunstvormen het alleen kunnen genieten van de esthetische waarde een miskenning van de oorsprong. Het hart moet evenveel open staan als het oog. Er hoort respect te zijn voor de overtuiging die de bron is van de creativiteit. Dit geldt voor alle kunst die boven nijverheid uitstijgt.

"Ik heb er geen verstand van" is daarbij eerder een voordeel dan een nadeel. Want 'verstand' betekent afstand. 'Kennis' betekent eerst een iconografische analyse en daarnaast (alsnog, is te hopen) een moment van ontroering. Al zijn er inderdaad onder de ikonenvrienden velen, die er ook 'verstand' van hebben (gekregen). Eigenlijk zijn het allemaal hartelijke mensen met een open hart en een glimlach - soms een traan - voor de ikonen.
Allen die voor die respectvolle ontroering open staan of zich open willen stellen,

dát zijn de Vrienden van Odigia.

Dankzij nu zo'n 50 jaar presentatie van ikonen, zijn er alleen in Nederland inmiddels al een paar honderdduizend 'lief'hebbers. Als u daar toe behoort - beginnend of gevorderd - dan hoort u ook bij Odigia. Om mee, meer mee te genieten. En meer mogelijk te maken.


Waarom zoudt U Vriend van Odigia worden (en blijven)?

Daar zijn goede redenen voor:


Wat biedt Odigia haar Vrienden?

Odigia geeft als blijk van vriendschap, erkentelijkheid en waardering voor wat u als donateur mogelijk maakt, graag iets terug.

Er is nog meer in ontwikkeling.


Wat zijn de Vrienden-donaties?

Voor Uw Vriendschap – die zeker ook van onze kant komt – vraagt de Stichting een bijdrage, een 'gift', die zelfs fiscaal aftrekbaar is. Waarmee de overheid toont dat zij uw steun aan de cultuur waardeert. Jaarlijkse donatie
U kunt Odigia als Vriend-Donateur steunen met een jaarlijkse donatie van ten minste € 35,- (voor 1 persoon [Nederland]) of ten minste € 50,- (voor 2 personen [Nederland] en 1 of 2 personen [buitenland]).

Omdat de portokosten voor zendingen buiten Nederland aanzienlijk hoger zijn (bv. 13 tot 24 euro voor het welkomstboek) is het niet mogelijk voor donateurs buiten Nederland € 35,- aan te houden.

Het is ook mogelijk om de Stichting Odigia te ondersteunen met een grotere éénmalige gift.

 • De 'Vriend voor het Leven, met een eenmalige gift vanaf € 500,-
  schenkt Odigia in principe 10 jaar vertrouwen en wordt drager van de 'Zilveren Vriendenkaart'.
 • De 'Begunstiger' met een eenmalige gift vanaf € 1.000,-
  is een Vriend met een groot hart en de mogelijkheid tot meer steun aan Odigia en wordt drager van de 'Gouden Vriendenkaart'.
 • De 'Stichter' met een eenmalige gift vanaf € 2.500,-
  maakt de opzet van het IKONYON mogelijk en wordt drager van de 'Platina Vriendenkaart'.
Vrienden-Donateurs en Vrienden voor het Leven maken het voortbestaan en de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting Odigia mogelijk.
Begunstigers maken de ontwikkeling van het wetenschappelijk Instituut mogelijk.
Stichters brengen het IKONYON en de toekomst dichterbij.

De Stichting Odigia-Instituut heeft vanaf 1 januari 2022 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beëindigd. Dit betekent dat de regels voor extra belastingaftrek voor culturele ANBI-instellingen niet meer van toepassing zijn op giften en donaties aan de Stichting ODIGIA-Instituut.

Odigia overlegt graag met u over uw bereidheid tot financiële ondersteuning van haar werk en staat vanzelfsprekend open voor alle opbouwende suggesties.