GOD DE VADER VERVLOEKT DE SLANG DIE ADAM EN EVA VERLEIDDE TOT HET ETEN VAN DE BOOM "VAN KENNIS VAN GOED EN KWAAD"

 
De ikoon is een voorstelling die gebaseerd is op Genesis 3. De figuur links is God Vader die de slang vervloekt, omdat deze Eva had verleid te eten van de boom waarvan God hen had verboden te eten. Dit is de eerste zonde, de erfzonde. God vervloekt de slang met de woorden "Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij verlvoekt onder als het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft". (Genesis 3 vers 14)
Deze tekst is verkort op de ikoon weergegeven. De achtergrond is dan dus het (verloren) paradijs.

Opvallend is hier, dat God Vader niet op de gebruikelijke manier als 'Oude van Dagen' is weergegeven, in witte kleding (wel met grijs haar en lange grijze baard). De kleding lijkt meer op de kleding van Christus (blauw onderkleed en rood bovenkleed). In de nimbus zijn letters geschreven. Wij zijn wel nieuwsgierig naar de letters. Voor zover wij kunnen zien staat hier de afkorting HoOn - "de Zijnde`" of Hij die is" in de nimbus geschreven. Deze afkorting wordt normaal gesproken in de nimbus van Christus gebruikt. Ook de tekstrol in de hand is meer een attribuut van Jezus van van God Vader. Hier lijken Vader en Zoon in één figuur te zijn weergegeven.

Het verleidelijke van ikonen is altijd weer dat men gaat zoeken naar symboliek. Waarom twee bomen achter God de Vader? Vormen zij samen een symbool voor de drie-eenheid? Of is hier - gezien de kleding - de gelijkheid van Vader en Zoon uitgebeeld in een symbool voor de twee naturen van Jezus Christus?
En waarom draagt de boom rechts voor de helft vruchten en voor de andere helft niet? En is ook deze in tweeŽn gespleten. Misschien heeft de schilder op deze manier de bijzondere aard van de boom van kennis van goed en kwaad willen weergeven.
Dit is geen eenvoudige ikoon wat het onderwerp betreft. Bestaat er soms een ander, meer uitgewerkt, voorbeeld waar deze ikoon naar gemaakt is? Het antwoord weten we nog niet.

Dit alles maakt de ikoon een interessant studieobject. Dus onze dank voor uw vraag!


terug naar vragen & advies
© stichting odigia institute den haag