Ikonen van Vrienden voor Vrienden en voor Musea

 
De 'Stichting ODIGIA-Instituut' beheert de documentatie, de registratie en de afbeeldingen en beschrijvingen van tienduizenden ikonen in Nederlands (en internationaal) bezit.
De voorgangers en later stichters van Odigia hebben sinds 1966 de liefde voor de ikonenkunst mogen tonen en verbreiden en aan de - nieuwe - liefde van velen kunnen beantwoorden, door die ikonen een 'thuis' te geven aan huiskamerwanden en in musea.

Door haar band met de 'Vrienden-Donateurs' worden ook ikonen geregistreerd die elders - in het inmiddels ook in Nederland bloeiende aanbod - worden verkregen, geschonken of geŽrfd zijn.

De Stichting ODIGIA is een niet-commerciŽle organisatie, die niet voor eigen rekening en risico 'handelt'. Maar de (vrijwillige!) medewerkers vinden het "heerlijk" om te mogen bemiddelen, te helpen bij het vinden van ikonen, het enthousiasme te delen en - inderdaad - weer wat aan Odigia's documentatiesysteem voor ikonen toe te voegen.

Zo weten de Vrienden (of de erven) de weg naar Odigia te vinden als zij ikonen willen of moeten aanbieden.
Dan staan er drie wegen open:

(1) Als het om directe verkoop moet gaan, dan wijst Odigia de weg naar handelaren en/of veilingen.

(2) Maar... als de aanbieder - vanuit zijn/haar persoonlijke band met de ikoon - wil dat deze naar een andere Vriend gaat om bewonderd en gekoesterd te worden, dan bemiddelt Odigia - grŠŠg - bij het vinden van een nieuw 'thuis'.

(3) Als het om museale ikonen gaat, dan kan Odigia ook adviseren over de mogelijkheid van schenking aan een museum (of kerk) in Nederland of elders binnen de EU (bijvoorbeeld het Ikonenmuseum in Recklinghausen).

Trouwens, steeds als er een expositie komt - met medewerking van Odigia - dan kunnen de ikonen die bij de vrienden thuis gebleven zijn, weer uitgeleend worden om ook het 'grote publiek' te laten genieten. Fijn voor de ikonen, eer voor de eigenaren, goed voor de promotie van de ikonenkunst.

Op de zoektocht naar de mogelijkheden van schenking en particulier bezit doet de Stichting graag haar naam eer aan en dus ...


...'wijst Odigia de weg' naar een nieuw thuis voor ikonen via
- het aanbod door en voor de Vrienden en/of
- een aanbod tot schenking aan een museum o.d.