Wij zijn op zoek naar een 'verdwenen' ikoontje

Wie weet waar dit Palech-ikoontje is?

Een 'topstukje' uit de beroemde miniatuurateliers van het Russische dorp Palech. De ikoon is uit ons zicht geraakt toen de eigenaar, Vriend van Odigia, in 2004 overleden is. De eveneens bijzondere zilveren metaalbekleding, de riza, had hij al bij leven aan Odigia geschonken.

Maar de Postnikov-riza hoort natuurlijk bij dit ikoontje (zowel uit kunsthistorisch oogpunt als zeker ook voor de waarde).


het ikoontje dat 'zoek' is
de zilveren riza die nog bij Odigia is
 

GEBOORTE EN AANBIDDING VAN JEZUS

Met de komst van de drie MagiŽrs, engelen en herders, het baden van het Kind en de kluizenaar die Jozef de profetieŽn in herinnering brengt.
De rand gesierd met verfijnde florale motieven, uitgevoerd in bladgoud.
Datering waarschijnlijk gelijk aan die van de riza: eind 19de eeuw.
Formaat van het paneel ca. 20 x 17 x 2 cm.
Schildering in eitempera op levkas.

 

 

RIZA VAN DE ZILVERSMID POSTNIKOV

voor de Palech miniatuur-ikoon van de Geboorte van Jezus
Moskou, 1885
20.3 x 17.2 cm

Rusland heeft een rijke geschiedenis wat goud- en zilversmeedwerk betreft. Was dat aanvankelijk voorbehouden aan de elite en de kerk, vanaf de 18de eeuw kwamen gouden en zilveren voorwerpen ook binnen het bereik van het 'gewone volk'.
Evenals in het westen werden toen meestertekens, jaarletters en keuren verplicht. In deze tijd werden veel oklads en riza's voor ikonen vervaardigd.

Deze ikoonbekleding uit 1885 is voorzien van stempels van de keurmeester V. Savinkov en Meesters Andrej M. en A. Postnikov. De laatste hoort thuis in het rijtje van de beroemde emailleurs zoals Chlebnikov en Fabergť.
Ongetwijfeld is Meester Postnikov verantwoordelijk voor de fraaie cloisonnť emailversiering in de hoeken en op de cartouche met de titel van de bijbehorende ikoon.
Inderdaad een zeer bijzonder en zeldzaam object, waarvan het in feite niet te accepteren is dat het gescheiden blijft van de ikoon, waarvoor het werd vervaardigd.

Klik hier voor een detail van de unieke, in zilver en email uitgevoerde riza.
De tekst in de cartouche - in het Kerkslavisch - betekent : "Geboorte van Christus".


ODIGIA zoekt de eigenaar van het ikoontje om het te kunnen verheugen met de hereniging met de riza. En roept iedere ikonenvriend op om elke tip te geven die kan leiden tot het terugvinden van het ikoontje. Natuurlijk vertrouwelijk en eventueel anoniem. U hoeft uw persoonlijke gegevens niet op te geven.
Klik hier voor uw tip