De Stichting ODIGIA draagt in zich - met ere en eerbied - de naam van (de ikoon van) de Moeder Gods HODIGITRIA, een naam afgeleid van de Griekse woorden "hodos" (de weg) en "hègeomai" (wijzen, leiden).

Dit geeft de 'Stichting ODIGIA-Instituut voor Oost-christelijke kunst'een missie:
vanuit haar eigen, door 50 jaar ervaring gevoede bewondering voor ikonen bevordert zij de interesse voor de schoonheid, de historische ontwikkeling, de intentie en de achtergronden van deze kunstvorm - vanaf Vroeg-Christelijk en Byzantijns tot Oost-Christelijk in de 19e eeuw. Hierbij ligt de nadruk op de (oude) Oost-Orthodoxe ‘IKONENKUNST’.

De Stichting Odigia beschouwt de ‘schat aan’ authentieke (oude) Ikonen in Nederland – in particuliere en in museaal bezit - als deel van het ‘Internationaal Cultureel Kunstbezit’ in ons land. Zoals ook de uitingen van andere ‘vreemde’ culturen (in musea en particulier bezit) in Nederland daar deel van zijn.

ANBI-status Stichting ODIGIA-Instituut
De Stichting ODIGIA-Instituut was vanaf 1996 tot 1 januari 2022 een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting heeft de ANBI-status beëindigd. Dit betekent dat de mogelijkheden voor extra belastingaftrek voor culturele ANBI-instellingen niet meer van toepassing zijn op giften en donaties aan de Stichting ODIGIA-Instituut.